Υπολογισμός IBAN

 

Τι είναι ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ είναι ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού ο οποίος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Κάθε τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό ΙΒΑΝ από την τράπεζα στην οποία τηρείται.

Ποιος είναι ο σκοπός του;

Σκοπός του είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωση του.

Τι πρέπει να κάνω αφού μάθω τον ΙΒΑΝ;

Εφόσον ενημερωθείτε από την τράπεζά σας για τον ΙΒΑΝ και θέλετε να δεχτείτε μια διασυνοριακή πίστωση, πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να γνωστοποιηθεί ο ΙΒΑΝ και ο BIC στον εντολέα της πίστωσης και εκείνος με τη σειρά του να ενημερώσει την Τράπεζά του.

Ο κωδικός BIC (Bank Identifier Code) ή αλλιώς SWIFT CODE είναι ένας διεθνής κωδικός που προσδιορίζει την κάθε τράπεζα. Ο swift code για τη GENIKI Bank είναι GHBAGRAA.

Αν επιθυμείτε να δείτε τους κωδικούς swift των υπόλοιπων τραπεζών στην Ελλάδα, πιέστε εδώ.

Πώς διαμορφώνεται ο ΙΒΑΝ; 

Ο ΙΒΑΝ έχει σταθερό αριθμό χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο μήκος 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για την Ελλάδα το σταθερό μήκος χαρακτήρων είναι 27.

  • Οι 2 πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν τη χώρα, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός (GR για την Ελλάδα).
  • Οι 2 επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν τον ΙΒΑΝ.
  • Το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (Basic Bank Account Number ή BBAN) o οποίος αποτελείται από τον κωδικό της Τράπεζας , τον κωδικό του καταστήματος και τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη.

Στην Ελλάδα η κωδικοποίηση του ΒΒΑΝ (Βασικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού) είναι η εξής:

  • 3 ψηφία για τον κωδικό της τράπεζας
  • 4 ψηφία για τον κωδικό του καταστήματος
  • 16 ψηφία για τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη*

*Σημείωση: Όταν τα ψηφία του αριθμού λογαριασμού του πελάτη είναι λιγότερα από 16 τότε συμπληρώνονται με μηδενικά που τοποθετούνται στην αρχή του.

  
IBANCalculator
  
  
Bookmark and Share